Klubben holder åpen hver fredag og lørdag fra kl. 21:00 til kl. 02:30.

Mange er vant til i Norge at klubber kun har hatt åpent for par og damer på lørdager. På Club-Fantasy velger vi å gjøre det litt annerledes ved å holde klubben åpen for alle på 2 lørdager i måneden (også menn), men på de 2 andre lørdagene er klubben kun åpen for par og damer.

Vi rullerer på hvilke lørdager som er par-lørdager. Vi kjører 3 måneder hvor par-lørdag er i oddetallsuker, deretter 3 måneder i partallsuker osv.

Følg med på kalenderen for en oversikt over hvilke dager som klubben kun er åpen for par og damer.