Club-Fantasy holder stengt på

ubestemt tid på grunn av forbud mot arrangementer i forbindelse med Corona viruset

***Vi vil åpne igjen så fort myndighetene tillater dette***

Her finner du en oversikt over hvilke dager som klubben er åpen, og for hvem den er åpen for. Når det står “åpen for alle” betyr det at det er åpent for både par, damer og menn. Vi veksler kvartalsvis hvilke lørdager som kun er for par og damer. Fra januar til mars er par/dame lørdager i oddetallsuker og fra april til juni er det partallsuker osv. Når det står “se venter” betyr det at det finnes mer informasjon under eventer her inne på siden.

Uke 12: Fredag 20.mars. Avlyst pga Corona viruset.

Uke 12: Lørdag 21.mars. Avlyst pga Corona viruset.

Uke 13: Fredag 27.mars. Gang-Bang. Kan bli avlyst. Mer informasjon kommer når FHI kommer med ny oppdatering vedrørende arrangementer.

Uke 13: Lørdag 28.mars. Kun åpent for par og damer

Uke 14: Fredag 3.april. Åpent for alle

Uke 14: Lørdag 4.april. Kun åpent for par og damer

Uke 15: Fredag 10.april. Åpent for alle

Uke 15: Lørdag 11.april. Åpent for alle

Uke 16: Fredag 17.april. Åpent for alle

Uke 16: Lørdag 18.april. Kun åpent for par og damer

Uke 17: Fredag 24.april. Åpent for alle

Uke 17: Lørdag 25.april. Kun åpent for par og damer

Uke 18: Fredag 1.mai. Åpent for alle

Uke 18: Lørdag 2.mai. Kun åpent for par og damer.